Covid-19

Slagkraft og Covid-19

Almene forholdsregler:


 • Er du syg eller udviser tegn på covid-19, skal du blive hjemme og ikke møde til undervisning.
 • Host i ærmet og vask eller afsprit dine hænder ofte. Håndsprit er stillet til rådighed.


Særligt for Slagkraft:


For at undgå tæt fysisk kontakt:

 • Deltagerantallet er begrænset ud fra hensynet til størrelsen af lokalet og anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen.
 • Basis spiller for sig og udvidet spiller for sig med en pause i mellem, så der ikke er overlap og kontakt mellem holdene.
 • Ingen kram/håndtryk mv. Fysisk kontakt med andre i undervisningstiden og i pauserne skal i det hele taget undgås.
 • Orkesteret opstilles således at mulighed for fysisk kontakt minimeres.
 • Gældende afstandskrav skal overholdes i hele undervisningstiden – også i pauserne.


Ekstra opmærksomhed på hygiejne:

 • Trommerne sprittes af efter basis har spillet og inden udvidet skal spille.
 • Alle håndtag på alle døre og vinduer sprittes af samtidig med trommerne.
 • Kun Michael og evt. én udpeget hjælper stiller trommer frem og sætter trommer tilbage.
 • Hver enkelt spiller får udleveret en tromme og spiller kun på denne.
 • De personer, der stiller trommer frem og tilbage bærer handsker. Engangshandsker er stillet til rådighed.
 • I det omfang det er muligt, bør spillerne medbringe egne stikker/køller/seler.
 • Stikker/køller/seler kan som sædvanlig lånes til undervisningen. Det er kun Michael eller evt. en udpeget hjælper der udleverer stikker/køller/seler. Hver enkelt spiller skal beholde lånte stikker/køller/seler indtil denne går hjem.
 • Når stikker/køller/seler ikke er i brug, skal de opbevares på egen tromme.
 • Stikker/køller/seler bliver opdelt i to kasser: En til basis og en til udvidet. På den måde sikres det, at der altid går en uge efter endt undervisning indtil stikker/køller/seler skal bruges igen.
 • Begge hold holder flere pauser undervejs for at lufte ud i lokalet.